サービス

Ứng Dụng
Learn To Work

learntowork App

Ứng dụng dành cho những người có mục tiêu trở thành nhân viên điều dưỡng được chứng nhận tại một cơ sở đào tạo điều dưỡng và những người làm công việc điều dưỡng với thị thực kỹ năng cụ thể. Bạn cũng có thể học cho Kỳ thi Quốc gia cho Nhân viên điều dưỡng bằng cách sử dụng ứng dụng này.Sử dụng từ ngữ tiếng nhật dễ hiểu, các câu hỏi được hiển thị dưới nhiều thứ tiếng: tiếng nhật, tiếng anh, tiếng việt, tiếng indoneshia. Ngoài ra những người đang học và hướng tới các kì thi tiếng nhật quốc gia đều có thể sử dụng ứng dụng này.

Dịch vụ hỗ trợ việc làm
cho người nước ngoài

is isyourwork

Ứng dụng hỗ trợ, liên kết người nước ngoài có nguyện vọng làm việc tại công ty Nhật và các công ty muốn tuyển dụng.
Hiện tại có hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.

Hệ thống quản trị
học sinh

日本就職成功アプリ

Giúp đỡ các trường học quản lý các thông tin của học sinh như thời gian học,
thành tích, học phí v.v. Ngoài việc in, xuất các hồ sơ, giấy tờ khác nhau, còn hỗ trợ kiểm tra tình trạng học phí của học sinh.